Prečac do najboljeg rješenja.
Novosti2022-11-07T23:30:57+01:00
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2023.godini. Ukupan iznos sredstava koji je namijenjen za potpore prema ovom Javnom pozivu za 2023.g. iznos 40.000,00 eura. Maksimalna potpora po jednom događanju odnosno organizatori može iznositi do 4.000,00 eura.
8.3.2023.
#Potpora
Arhiva
Svrha (cilj) Poziva: Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
8.3.2023.
#EU fond
U najavi
Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine: smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu), smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera, povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.
8.3.2023.
#EU fond
U najavi
Predmet poziva: poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Maksimalan intenzitet potpore do 70 %. Najniži iznos 2.000.000,00 HRK. Najviši iznos 50.000.000,00 HRK.
10.11.2022.
#EU fond
Arhiva
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
Svrha poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na ...
29.8.2022.
#EU fond
Arhiva

Filter