Prečac do najboljeg rješenja.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

29.8.2022. Arhiva

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 09. 2022. u 11 sati
Rok za podnošenje projektnih prijava: 19. 12. 2022. u 11 sati
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha poziva:

poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.
Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.
Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

  • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,
  • održive uporabe prirodnih resursa,
  • prijelaza na kružno gospodarstvo,
  • sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Predmet poziva:

poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.900.000.000,00 kn

Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

  • iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK
  • najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK
  • najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

  • iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK
  • najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK
  • najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova) ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a.

Prijavitelj mora dokazati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:

1) Financiranje kreditom banke

Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj mora prilikom predaje projektnog prijedloga dostaviti Obvezujuće pismo namjere banke8 na iznos ukupne vrijednosti projekta9 umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava.
U roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dana dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu.

2) Financiranje vlastitim sredstvima

Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj mora u roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta za potrebe provedbe projekta.

A) Regionalne potpore za ulaganje (GBER Čl. 14.)

Intenzitet potpore u odnosu na prihvatljive troškove, ovisno o veličini poduzeća I lokaciji ulaganja, ne može prelaziti:

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

 

2023-03-08T18:49:47+01:00