Prečac do najboljeg rješenja.

Potpora turističkim događanjima u Međimurskoj županiji za 2023. godini

8.3.2023. Aktivni

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije (dalje u tekstu: TZMŽ) za dogašanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2023.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • razvoju održivih turističkih aktivnosti i društveno odgovornog poslovanja u sektoru turizma i srodnim djelatnostima,
 • razvoju sadržaja koji doprinose povećanju broja dolazaka i noćenja u destinaciji,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • jačanju snage brenda i stvaranja prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.Ukupan iznos sredstava koji je namijenjen za potpore prema ovom Javnom pozivu za 2023.g. iznos 40.000,00 eura. Maksimalna potpora po jednom događanju odnosno organizatori može iznositi do 4.000,00 eura.

Ciljane skupine i vrste prihvatljivih događanja:

 • Kandidirano događanje svojim sadržajem i organizacijskim konceptom treba biti usmjereno prema motiviranju na dolazak i boravak sudionika i posjetitelja koji borave izvan Međimurske županije (turista ili izletnika).

 

Vrste prihvatljivih događanja su:

 1. Kulturno – zabavna (povijesna, tradicijska, festivalska i sl. )
 2. sportsko – rekreativna (turniri, prvenstva, )
 3. eno – gastronomska (izložbe, festivali, degustacije, kulinarski show i sl.)
 4. stručno – znanstvena (radionice, konferencije, kongresi, stručni skupovi i sl.)
 5. ekološko – socijalna (radionice, konferencije, akcije i drugi skupovi i aktivnosti s područja ekologije i/ili društveno odgovornog djelovanja i sl. )

Namjena sredstava:

 • troškovi promocije događanja (sve vrste oglašavanja i poticanja PR-a tj. neplaćenih objava izuzev objava na vlastitim web stranicama ili vlastitim profilima društvenih mreža )
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (digitalnih ili tiskanih)
 • nabava ili najam opreme nužne za organizaciju događanja
 • honorari i/ili smještaja izvođača i vanjskih suradnika u smještajnim objektima u MŽ
 • drugi troškovi vezani za organizaciju događanja koje TZMŽ ocijeni da su opravdani

Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva, obrti, zadruge i OPG-i koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske,
 • turističke, sportsko-rekreativne, agencijske te kulturne djelatnosti,
 • sportsko- rekreativne, kulturno-umjetničke, ekološke udruge građana te ostale udruge koje u svojoj djelatnosti imaju naveden razvoj održivog turizma ili srodne djelatnosti
 • strukovne organizacije/udruge koje okupljaju profesionalce s područja turizma,
 • turističke zajednice općina i gradova s područja Međimurske županije

Rok za dostavu kandidatura je 31. ožujka 2023., a dodatni podaci su na internetskim stranicama Turističke zajednice Međimurske županije.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u Međimurskoj županiji za 2023. godinu

OBJAVA JAVNOG POZIVA

2023-03-08T20:20:18+01:00