Prečac do najboljeg rješenja.

NAJAVA – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

8.3.2023. U najavi

SVRHA NATJEČAJA

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Kulturne i kreativne industrije su djelatnosti koje potječu iz individualne kreativnosti, vještine i talenta a koje imaju potencijal za ostvarivanje prihoda i otvaranje novih radnih mjesta stvaranjem i iskorištavanjem autorskih djela i drugih sadržaja koji su predmet zaštite intelektualnog vlasništva.

Pozivom će se potaknuti ulaganja u unaprjeđenje poslovnih modela u cjelokupnom proizvodnom lancu – od stvaranja, proizvodnje, distribucije, plasmana i dostupnosti proizvoda i usluga temeljenih na kulturno umjetničkim vrijednostima i visoke razine kvalitete. Poziv je usmjeren na razvijanje inovativnih poslovnih modela koji će zamijeniti tradicionalne procese proizvodnog lanca, podići razinu kvalitete i  konkurentnosti kulturno umjetničkog sadržaja na tržištu, iskoristiti potencijal digitalnog tržišta, privući veći broja korisnika i publike te osigurati održivi rast poslovnih subjekata.

Podržana će biti  isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose cilju poziva i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, razvoja, stvaranja, proizvodnje, distribucije i dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. 

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja:

 • arhitekture,
 • audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre,
 • medija, baštine,
 • dizajna,
 • izvedbene umjetnosti,
 • knjige i nakladništva,
 • primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

 

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI/TROŠKOVI

GRUPA A

 • Trošak gradnje, rekonstrukcije/ modernizacije zgrada,poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele; uključujući energetsku obnovu
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
 • Troškovi plaća osoblja, komunalni doprinos
 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, izrada dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja, ostale usluge povezane s projektom ulaganja
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Troškovi upravljanja projektom te troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta

GRUPA B

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Troškove plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja
 • Troškove povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom
 • Usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Ukupna alokacija: 250.000.000,00 kn

GRUPA A:

Minimalni iznos potpore: 300.000,00 kn

Maksimalan iznos potpore: 7.500.000,00 kn

GRUPA B:

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn

Maksimalan iznos potpore: 1.400.000,00 kn

REGIONALNA POTPORA:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

 • do 50%

POTPORE MSP-OVIMA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

 • do 50%

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

 • do 70%

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – DE MINIMIS

 • do 50%

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE

 

2023-03-08T20:03:10+01:00